Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n i d e d, zeker wel n i, van, en i d e d, is onzeker. I d i d (sic) heet bij Inglis «to suck». Dit ziet er uit als een reduplicatie van idei, aan of op iets zuigen, doch ided is ook substantief, met de beteekenis 't zuigen of «zog», gelijk te zien is uit atwa n'ided, spenen; vgl. Atwakam. Mogelijk is idid, ided eenvoudig een andere ontwikkeling van s u s u , vrouwenborst, want d voor oorspronkelijke s is in A. niet zeldzaam, gelijk ó in Fi-, en even gewoon is overgang van u in z'; idid dus uit d i d i, dit uit s i s i, s u s u ; met voorslag idid.

Idi, sap. Waarschijnlijk uit idu , dat wegens de zaan 't begin identisch lijkt met Nj. idu, Bat. i d j u r, Makass. i 1 u r u, speeksel, maar in beteekenis komt het overeen met den primairen stam Oj. d u h , sap; d u h i n g dargana, vocht der oogen (tranen); duh ingsusu, melk; Day. dj oho, Bug. duro, sap; Tag., Bikol d u go , bloed; Malag. r u , vleeschnat; Bat. duruh, gom; Sund. dj uuh, uitvloeien van sap; geredupliceerde vormen zijn Nj. d u d u h , uitgeperst sap, saus; Lamp. d j u d j u h , semen virile. Bij vergelijking dezer vormen, waarbij men 't Nj. dj uru h, stroop, kan voegen, blijkt dat Oj. duh eigenlijk duh, uit du'uh is. ITetzij nu de eerste zin idi een prefix is gelijk in Oj. i d u, Bal. i d u h, Nj. i d u, dan wel een voorslag op andere wijze ontstaan, gelijk bijv. in i g e t, luis, in allen geval is de etymologische eenheid met Oj. duh, enz. verzekerd.

Idi imtan, tranen. Eig. oogenvocht, geheel 't boven vermelde Oj. duh ing dargana.

Idjan, de punt. Vermoedelijk een andere uitspraak van 't volgende.

Idjin, de buitenhoek; de basis. Mal., Sund. dj uru, Malag. zoro, Oj. dü, Tag. dulo, Bis., Bikol du go, buitenhoek, uiteinde; Bat. duru, Tomb., Tont. ruru, zijde, boord, rand; Lamp. djuyu, erf van 'thuis beneden. Idja, vermoedelijk uit idjo. De dj in plaats van j is eenvoudig wanspelling en onuitspreekbaar.

idjinin, (zijn, haar, 't) hoofd. Idj, d. i. ij of ij i, is te vergelijken met Nengone ele, hoofd; dus ook met Oj. enz. ulu, hoofd. Het tweede bestanddeel is onduidelijk; te meer omdat n 'ij i n u m beteekent «uw hoofd». Vermoedelijk heerscht hier eenig misverstand.

Ingma a N'edoa, a tower or place to look out from in war. Een andere spelling isjiman edoa. De ng is te verklaren als een wijziging van g, en ingm als omzetting van ngim, gim. De g een ongewone ontwikkeling van den gutturalen triller, evenals Flor. oga (z. boven bij eg van, e u g v a n); regelmatig valt deze klank uit.

ihkan se of iskan se, dal. Letterlijk beantwoordende aan Hoogd. absteigen, behalve dat het een substantief begrip is; want ihka, iska is Oj., Nj. s ë n g k a, stijgen, en s e, naar beneden.

Sluiten