Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iihvin, de staart van een slang. I i h v wellicht een andere uitspraak van e g e, uit oorspr. i k udoch wat is 't volgende i of v i ?

ija, worm. Fi. ulo, Oj., Nj., Sund., Tont. ulër, Bis., Mongond. ulod, Tag. uwod, Malag. olitr&, Mal. ulat, Day. urët, Bug. ule, Bare'e, Buru ule, Makass. oio, Sam. i 1 o , Mao. i r o, worm, made, Bat. u 1 o k, Niasch ulo, slang.

Ijl n'eduon, de knie. Uit iji =: idji, uitspringende hoek, en eduo, been. Ditmaal ij i behoorlijk gespeld.

ijlng, midden. Gewestelijke uitspraak van E s n g, uit t e n g a h.

ijmalng of igmaing, vlerk van een vaartuig. Zal wel niet Mota s a m a, Fi. Jama, Polyn. hama, ama, Mortlock-eil. tam, Mal. der Molukken sema-sema, Ternate samah, zijn. Ijmaing voor ij m an i, heeft het voorkomen van een mv., gevormd als Mao. u n a h i, schubben (vgl. boven bij enihen), maar dit strookt niet met de opgegeven beteekenis.

ijman of ikman, de hand. Twee verschillende ontwikkelingen uit een en hetzelfde woord, MP. 1 i m a, hand.

Ij U n' IJ, rotstop. Uit ij, wanspelling i d j, hoofd. Misschien is ook ij, rots, eigenlijk «top, spits». Vgl. de uitdrukking «kopjes» in Z.-Afrika.

Ikkan se, dal. Andere uitspraak van Ihkan se.

ikmat, rots. Voor il-mat; il — Nengone ele, Oj. ulu, enz. Mat uit wat (thans h a t), steen, rots.

Ilin, de top. D. i. ili = il = ij (idj), en possessiefaanhechtsel.

Ilpa u hat, stony. Kan niet juist zijn, want het heeft 't lidwoord vóór zich: n'ilpa u hat. Het beteekent «veelheid van steenen». Ilpa, bijvorm van Ilpu ; z. d.

Ilva, spinneweb. Day. lawa, lalawa, Mal. labalaba, Bis. lawalawa, NO. Ceram lawalawa, ZW. nawanawa, Ambon walawala, Iban. alawalawa, Niasch kalawa, Mota marawa, spin; Pi. lawalawa, spin, spinneweb; lawa, net; Bis. lawa, web. Mota marawa is dus etymologisch «een web hebbende, makende; hebber van een web.»

imhang, groote tak. Hang kan = Tomb. panga, tak, zijn, maar ook = Tag., Bis. sanga, Sumb. kasanga, Fi. basanga, tak. Eigenaardig is zoowel in A. 't prefix im (d. i. ma), als in Fi. ba, wijl ma en ba adjectieven vormen. De eigenlijke beteekenis zal wezen «van vertakkingen, twijgen voorzien», en zoo een hoofdtak aanduiden.

Im-im (n'im n'im), huis en erf; alle huizen binnen een omheining. Im, huis, andere uitspraak van eom.

Imta hunged, de oogen in een kokosnoot. Imta — MP. mata, oog.

Hunged, onbekend.

Imtan, de prijs; betaling (in de bijbelvertaling ook: loon, belooning).

Sluiten