Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in het Erom. heeft itme, ipmi, oog, de beteekenis van «belooning» en «prijs». Hoe heeft zich deze beteekenis ontwikkeld? Ons eigen woord «aanzien» en 't Oud-Iersche enech, aangezicht, etymologisch = Skr. anïka, wijzen ons den weg. 't Begrip van «aanzien» raakt dat van «achting, eer, waarde». Wordt «waarde» toegepast op een zaak, dan zal een uitdrukking als «de waarde geven» licht neerkomen op «de waarde vergoeden, betalen, den prijs geven» en dit verschilt weinig van tot loon geven. In 't Oud-Iersch is enech in de eerste plaats «aangezicht»; verder «eer»; eneclan n, eereprijs; en prijs, boete die men betalen moet voor de schending van iemands eer; Welsh wynebwerth, waarde (vergoeding, boete) der (beleedigde) eer; Oud-Iersch enechgris.

Imta'n wai, bron. Uit imta, Genitiefpartikel ni, en wai, water. Volkomen dezelfde uitdrukking is 't Mal. mata-ayër, Sumb. mata-wai, Rotti met ontzetting van deleden der samenstelling oè-mata; Mao. mata-wai, Sam. mata o le wai. A. imta'n wai komt geheel overeen met Fi. mata ni wai, omdat het ook de Genitiefpartikel bevat, dus een oneigenlijke samenstelling is; in 't geheel geen samenstelling is Sam. mata o le wai, oog van 't water.

imtimlai (n'imtimlai); droefheid. Uit imt(a) en Imlai; z. d.

Imtinjap, wind. Uit imt, Genitiefpartikel ni, en jap, zee. Eenigszins anders Erom. emetangi, Sam., Mao. matangi, d. i. mata en angin; dus eigenlijk «windstreek, windpunt»; Makass. mata anging.

Ipai, haai. Uit *ipa, Oj., Nj., iwak, Lamp, iwa, visch, en Mal. hyau, Oj. hyu, Day. hiu, Sumb. iyu, Bis. ihu, Aru dju. Een bijvorm is Fi. ngkio (nggio), Malag. akio. Merkwaardigerwijs geeft Inglis in zijn Engelsch-An. Dict. op niet ipai, maar ipgiv, waarin men gezegden bijvorm herkent; de v zal wel een verkeerd opgevangen w zijn, zooals wij deze uitspreken en die voor Engelschen als een v klinkt, schoon dit een geheel andere klank is. Vgl. Yau onder de IN, waar men zien kan dat eigenlijk hetzelfde woord op walvisch wordt toegepast.

Ipek, hoofd = Epek. — Ipi, reuk =: Epi.

ipjin, the shell of anything. Ipji n' etngan, de buik; moederbuik. Vermoedelijk ipji verwant met Oj. wadi, lichaam, lijf; Nj. over in pribadi, zelf, synoniem van piyambak. Ipjipaip is «apipefor smoking»; ipjiu ru, ijzeren pot; ipji n'itai, een vat of schotel voor iets. In al deze en nog andere soortgelijke verbindingen is n of in uit Genitiefpartikel ni ontstaan. Ipji, uit vadi, zal in 't algemeen beteekenen «invatting, pot».

Ipnyin, 't weder. Vgl. Apnyin.

Ipuyi, reuk = Epi. — Iskan se, dal = Ihkan se.

Itai, een ding, iets. Rotuma te, Mota tea, Sesake tea, een ding, iets;

Sluiten