Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plgad, varken. Erom. ëmpekasi, bij Codrington, p. 48 opia. Blijkbaar zijn pi, ëmpe, opia slechts verschillende uitspraken vaneenen hetzelfde woord, hetwelk in de verwante talen voorkomt alspoi,po,bo,qo,pu, pui, vu, alles uit een stam w u i, zwakker vorm wi; Tag., Bis., Iban. b abuy, Formos. babo, Day. bawoi, Buru fafu, Bare'e wawu; Tomb., Benten. wawi, Mal. babi, Sang., Makass., Bug. bawi; zonder reduplicatie Sumb. we. Wat zijn gad, kasi, en aka? Aka of waka (Mal. akar, Fi. waka) zou «wortel, kruid» kunnen beteekenen, want Tag. heeft babuy dama (wortelvarken, d. i. wildzwijn). Misschien is rumu, rom, ro in Motu bu-rumu, Murray-eil. bo-rom, Duke of York bo -ro — Tag. damu. Vgl. Codrington, p. 48.

Poing, donker. Hetzelfde woord als Eping (onder de N), Epeing, nacht; gedifferentieerd in uitspraak en daardoor gewijzigd in beteekenis.

Pop, dumb. Sang. bobo, Tomb., Tont. w o w o, stom.

pung, stomp; z. Bung.

R.

Ra, Ri, ter aanduiding van een mv. of een geheel. Z. blz. 167.

Ranran, branching; spreading. Oj. ranggah, vertakking, uitloopers ; Mal. tjëranggah, Nj. ranggah, getakt (van hertehoorns).

Rengeing, to strengthen; to shake, as threatening. Voor de laatste beteekenis vgl. Mota nenge, to knock; shake. Rengeing uit rengeni, met suffix i.

RiSi, moeder. Uit tina, Fi., Polyn. enz. tina, Erom. din, dineme, en vrouwelijk pers. lidwoord re; z. blz. 167.

S.

Se, naar beneden. Voor seh, Erom. sep, Mota siwo, Sam. ifo, Tonga hifo, Mao. iho, Motu diho. Een bijvorm van Sam. ifo is sisifo, Tonga hihifo, 't Westen; vgl. a. Suko.

Semi, naar beneden herwaarts, 't Vorige met m i, uit m ai.

sepangko, beneden ginds. Pangko, uit Pan, z. d. en ko; vgl. naigo blz. 181.

Sepam, en Sepamki, beneden hier. Pamki is Pam, z. d. en ki- vgl blz. 182.

Siki, sike, beneden daar (doch op korten afstand). Uit Se ki (vgl blz. 180—182).

Suko of Sukko, benedenwaarts, westwaarts. Vgl. opmerking boven bij Se omtrent Sam. sisifo.

Sluiten