Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tauai, bevel geven, kond doen. Afleiding met ai, d. i. aki, van tau, in Sam.,Mao. matau, wijs; Mao. matauranga, de wijsheid; Mal., Oj. tahu, Day., Bat., Tomb. tau, weten, kennen.

Taureliek, veranderen en terugbrengen. T a u r e komt overeen met Mota taur, Erom. tori, brengen; liek, is de stam van Taliek; hier in beteekenis — Oba taligu. Erom. efitorileki is «willen teruggeven», Matth.27,3. Tori, metsuff. *van tör, = l. Tau, Day. tahor; Sund. taur.

Ti, niet; z. Eti.

Tin, the dung of lower animals. Ti uit tahi, Mal., Jav. tahi, Makass. taï, Malag. tay, Motu tage, Bat. tayi, te, Sam. tae, Fi. de, da, Mota tae, ta, enz.

Tintin, klein. De n aan 't einde bevreemdend; intusschen heeft Singk. Formos. titing, klein, Mota, Vanua Lava tiktik, in hoofdzaak gelijk Jav. sëtitik, een weinig, gering; sëtitike is «op zijn minst». Naardien tintin Matth. 25, 9 «te weinig» beteekent, zou men kunnen vermoeden dat tin, evenals in Jav. sëtitike, 't possessiefaanhechtsel heeft.

Toreliek, to blow, as a strong wind. Hierboven heette het van Taureliek, to change and carry back, ook van den wind gezegd; terwijl Atoraliak heet te zijn «to seize by force; to ravage; tospoil». 'tEenigste wat hier duidelijk uitkomt, is dat de vertaler niet recht weet wat het woord beteekent. In Luk. 11,39 komt atoraliak voor als substantief: «ravening». Wijl Erom. tori «voeren», is, en liek duidelijk «terug» beteekent, mag men aannemen dat toreliek hetzelfde is als taureliek, en den zin heeft van «terugvoeren», to carry back, en niets gemeen heeft met «to blow», noch met «to change». Wel kan in liek de beteekenis liggen van Oba taligu, terug, dat ook als reflexief gebezigd wordt, bijv. nge mo vagamatea taligu, hij doodde zich zelf. Tori, taure is Mota taur, to carry, tohold;dus atoraliak eig. naar zich toehalen, d. i. inhalig zijn.

Tumop haden, zuchten. Stellig hetzelfde woord als Tamop hadin; z. d. TUP, freely; gratuitously; unconditionally; without any object. Tup lah, vacant, empty; tup atnga, naked. Ondanks de verbijsterende veelvuldigheid van omschrijvingen, is in tup te herkennen Jav. tuwang, towang, ledig, onbezet, open; tawang-towang, ledig, met ledige handen; ijdel, nutteloos; bijvorm towong, ledig, vacant; Tup atnga is «bloot gaan».

U.

Ubli, to touch, applied to persons. Zal wel een andere uitspraak wezen van Abli in Ablim pam, z. d.

Ubo, ubou, diep; ubos, aan land; ubo se, diep beneden. Vgl. Fi. sobu, afkomen, afdalen, aan wal gaan; vgl. Upo-upo.

Sluiten