Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ubutpotet, dicht bij. Erom. potipot, botipot; ook pot ni (ni Genitiefpartikel; in A. wordt U gevolgd door u). Vgl. Jav. pëpët, o. a. dicht aaneen; bijvorm pipit; en ons woord «dichtbij». Vormelijk schijnt Ubutpotet 'tnaast te staan bijjav. umpët, verdonkeremanen, verstoppen; een uitbreiding van den wortel pët.

Ugaij of Eugaij, mv. UGJI, enk. graven. Ook Ugij en Agij. Vermoedelijk vertegenwoordigt de u hierin een doffe e\ ugaij dus ëgaij; vgl. Egeij. Erom. keli, Fi. kelia, Sam. èli, Mao. keri, Mota gil; met a als stamklinker Tont. kali, kumali, graven;Day. kali, gracht, mangali, graven, Ponos., Mong. mongali, Mao. kari, enz. Mogelijk heeft in A. ook een andere uitspraak ugoij bestaan, waaruit zich de voorgeslagen » en eu laten verklaren.

UGNi, branden. Voor ut ni, endituittunu oftunui; andere uitspraak van Atni.

Ugsei, zagen, snijden, knippen. Fi. ikoti, schaar, kotiva, knippen; Tag., Oj., Nj., Tomb., Sumb., Mal. enz. g u n t i n g, schaar; knippen; Bug. gonting, Makass. gontjing, Mongond. gons in g, Day. gunting en kun tin g, Moa kunti, Sawu guti, Timor nguti. Mota got is «to cut with point of knife; igot, pointed wooden knife; Nieuw-Brit. koto; dus een ander woord, Jav. këtok, ngëtok, doorsnijden, afhakken, afknippen, afsnijden; Makass. katto. Ugsei gevormd met suffix /van ugse voor ugsi, uit kun ti(ng). Ugs, zonder 't suffix, maakt deel uit van Ugsakoai, in de lengte zagen; ugsalad tikla i gai, kleine takken afhakken ; u g s a 1 d e i, to cut across; ugsamud, to break; to saw crosswise; dus «stuk zagen»; vgl. alitamud (bij ahtahni).

Ugwan, sterk. Jav. ku wat, gespierd, sterk. De n onverklaard.

Uhup, before. Uit voorzetsel aenhup, voor up, Erom. obum, voor obun; Flor. v u i v u n i; van wortel pun; z. Ohu'N onder de N.

Um, zinverbindend «en». Uit ma, evenals im, doch gedifferentieerd met syntaktisch verschil.

Uma, veld. MP. u m a.

Umjeng, slapen. Uit mëjën, Bat. modom, Niasch moro, Mentawei medep, Lamp. pëdëm, Oj. mrëm, Nj. mërëm, Fi. mode, Sund. p ö r ö m , slapen, de oogen sluiten; stam pëdëm.

UMNYI, drinken. Erom. m o n e k i; eigenlijk: gebruiken om te drinken. Mn, m o n omgezet uit n u m. Of hier een i aan 't begin is afgevallen, dan wel of n u m de eenvoudigste wortelvorm is, gelijk in Day., Iban., Bis. d an u m, water, zij in 't midden gelaten. Vgl. blz. 188.

Umoh, levend; mv. u m u m o h. Erom. murip, murep, Sesake, Fate mauri, Oj. mahurip; st. hurip, Mal. hidup; enz.

Sluiten