Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Umwing, drinken uit iets. Uit muni, d.i. mun met suffix i\ vgl. Ahving.

Upene, goed. Mota penen, iets goeds; Mao. pono, waar; Oj., Nj. bënër, recht, waar, juist; Mal. bënar, Tag., Pamp. ban al. De ti in upene, zooals men zien kan uit ahapene, to treat well, is een voorslag.

UPO-UPO, laag, nederig. Vgl. Mota pepewu, laag, nederig, en Favorlangsch b o, diep, als ook hierboven U b o, waar Fi. s o b u aangehaald is; Mota pepewu schijnt met sobu, Day. sëwu, naar beneden komen, den wortel wu gemeen te hebben, een verkorting van Jav. bawah, Tomb. wawa, Tag. baba, omlaag.

Upsahu, the seed of breadfruit that is not firm. U p s i, zaad, en a h u, Oj. awük, rot; Mal. buruq, Sund. biyuk, Lamp. buyuk, Bis. mabuguk, Tag. mabugok en maburok, Iban. mabuyuk en maburuk; Buru mefuk, Bug. amporo, Malag. amboroka, Tomb., Tont. w u r u k, Bat. b u r u k.

Upsaping, jong of klein van kinderen. Een zonderlinge uitdrukking, welke eig. «zwartzaad» beteekent.

V.

1. Va, voegw. opdat. Bijv. Ak Natimi esenge, inki ango in he ainyak va ek pu leh n'itai umoh iran ineing inyi ti lep ti? Meester, wat zal ik doen om het leven dat niet eindigt te erlangen?Luk. 10, 25. Zoo ook va, bijbelvertaling vai, met de ontkenningspartikel jim, Lat. ne, «opdat niet»; bijv. jai vai, tujim auahas in !i in mop ura, maar opdat wij hen niet ergeren, Matth. 17, 27. Inglis geeft alleen va jim, wat verkieselijk lijkt; vgl. Niasch, Malag. fa, opdat, omdat.

2. Va en Vai of Vaing, voorz. voor, wegens (ook: aangaande). Bijv. v a 'n he, voor wat? waartoe? Luk. 12, 49. Vgl. Iloko pan, Api, Flor., vani, aan.

Vaing, zgn. teeken des Infinitiefs. Is een woord voor «zeggen», dat op de wijze van Oj. rakwa en Skr. iti dient om woorden of gedachten aan te haler); Florida e vani, zegt hij; Samoa fa i, Sumb. p e n i, zeggen; vgl. blz. 207.

W.

Weilah, helder, als water. Bedoeld zal wezen wai, water, en lah, licht, tenzij het een verkeerde spelling is voor Wela.

Wela, helder. Onzeker of dit met Jav. w ë 1 a, w ë 1 a w ë 1 a, helder zichtbaar; Fi. vola, geteekend, gemerkt; Sam. folafola, bekend maken, mag vergeleken worden.

Wod, Wud, Auud, to strike, beat, etc. Kan Mota vus to strike, beat, wezen; doch zie Ahpoi.

Sluiten