Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Y.

Ya, o ja! Zie Ia.

1. Yah, running, als water. Oj. wah, Madur. baah, Mal. bah, Sund. tjaah, Nj. wah (wawahan), Fi. ua, stroom, vloed; Fi. ook vloeien.

2. Yah, a creeping plant. Vgl. Fi. waka, wortel, Niasch wa'a; bijvorm zonder w als beginletter Mal. akar, wortel, kruipende plant, slingerplant; Makass. aka, Mao. aka, Tahiti a'a.

Yal, broad, as a walk. Mota tawala, wijd open, van wala, openen. Vgl.Jav. wëlar, syn. van amba.

Yal se, weak; feeble. Erom. a 1 e se, nederliggend.

Yap = Yop.

Yas of Yasyas, zien, aanschouwen. Oj. w5s, wlswls, scherp zien, spieden, goed kijken ; Nj. was, w a s w a s, en w as - k i t a, enz.

Ya-SE, to bend down; to stoop; to bow. Uit y a en s e, neder. Ya is Oj. a y a t, 't neigen ; bijv. mayat ikang laras, legde zijn boog aan, vertaling van Skr. dhanur namayati1; rawi mangayat muksa, de zon neigt ten ondergang; Nj. ayat, helling; Iban. ayat, neiging, geneigd of genegen zijn.

Yetpam, to arrivé here; Yetpan, to arrivé there; Yetjai, to reach up. Waarschijnlijk is yet een andere uitspraak van ya (yat), in den zin van «zich uitstrekken»; transit. Jav. n gayati, iets (bijv. de handen) «uitstrekken»; pam is «hierheen»; pan, daarheen; jai, naar boven.

Yia = Ia. Z. daar.

Yiat, Iat of Aat, vechten, twisten. Tag. awat, twisten.

Yidei, zuigen. Eig. aan of op iets zuigen. Andere uitspraak van Idei en Edei, z. d.

yllyil, mooi. Fi. weweli, helder, blinkend.

Yiri, wasschen. Zal eig. wel «uitwringen» van de wasch, beteekenen; Fi. w i r i, draaien; Sam. w i 1 i, wringen. Dus, naar het schijnt, een andere uitspraak van Ividin; z. d.

YOP of Yap, gekookt. Mal. uwap, damp, stoom;'tin stoom koken; Jav. uwab, uitwaseming; umob, koken, zieden.

1 De vertaling «spannen» in 't Kawi-Bal. Wdb. is niet geheel juist.

errata der volgorde:

Op enkele plaatsen moet de alphabetische volgorde verbeterd: p. 226 (Algauwaing), 233 (Atngei), 238—239 (Eghohos), 239—240 (Ehed), 256 fLav).

Sluiten