Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeikaswarmte van Bengalen! Het is dus geen wonder, dat 't Skr. tusara voor de Hindus van t Noorden ijs, vorst beteekent, doch voor andere dauw, nevel, dat de Javaan wel t woord hima «sneeuw» heeft overgenomen, maar de zaak daardoor aangeduid niet kent en onder hima nevel of wolk verstaat. Om nog een voorbeeld uit het plantenrijk aan te halen: de devadaru beteekent in 't Noorden den Deodaar-pijnboom; in Bengalen, waar die boom natuurlijk niet groeit, de Uvaria longifolia; in Dekkhan, Erythroxylon; op Bali, 't sandelhout1; in 't Maleisch, zekeren denneboom (volgens Klinkert).

Na 't betoog dat 't woord yava in Indië, in niet te bepalen streken op gierst toegepast werd, vervallen de bedenkingen tegen de gissing van Lassen gemaakt. Daaruit volgt nog niet, dat Yava-dvïpa «Gierst-eiland» moet beteekend hebben; alleen maar, dat er in die opvatting niets ongerijmds, niets vreemds, niets onwaarschijnlijks ligt opgesloten.

1 In de interlineaire vertaling van den Wiwaha 13 wordt ten minste oandana met devandaru verklaard.

21

Sluiten