Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verontwaardigd en daardoor een beetje driftig stoof Piet op het troepje af, gaf den grootsten jongen een haal om zijn ooren, dat-ie suizebolde en een ander een duw in den rug. Toen greep hij zijn pet en wilde naar school gaan. Maar de straatjongens achtervolgden hem met sneeuwballen. Het troepje vijanden werd grooter naarmate Piet de school naderde. Doch op het schoolplein hadden Piets makkers al gauw gezien, dat één der hunnen in gevaar verkeerde. Zonder eenige afspraak stormden zij met sneeuwballen, boekentasschen en andere strijdmiddelen op de aanvallers af, en deze, niet voorbereid op zoo'n plotselingen aanhang van Piet, namen overhaast de vlucht.

Piet had geen tijd, zijn ontmoeting met de vreemde jongens te vertellen, maar Hans van Zetten kon toch niet nalaten onder 't naar binnengaan tot Piet te zeggen:

„Je bent toch een echte ongeluksvogel, je hebt ook altijd wat!"

Meester Bellerman was een uiterst streng, zeer nauwgezet onderwijzer, die geen vergrijpen in zijn

Sluiten