Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, moest hij op school 't weer zoo ongelukkig treffen. Was 't vanmorgen op straat al niet begonnen ? Waarom moest hij juist bukken en Hans dien heer treffen ? Waarom moest juist hij den tuinman ómloopen en een pak slaag krijgen, zijn pet verliezen en per slot van rekening door een troep straatjongens nagezeten worden ? Ja, dit was wél een ongeluksdag en hij een rechte ongeluksvogel. Maar wie weet, hoe prettig de dag nog kon eindigen, zoo dacht hij verder. Oom Pieter, zijn peetoom, die jaren geleden naar Indië vertrokken was, zou juist heden terugkeeren. Oom was een leuke baas, tenminste, dit had Piet opgemaakt uit de vele aardige brieven, die oom uit Soerabaja stuurde en waarin hij heel wat typische teekeningetjes maakte. Hè, als oom nu maar eens een gezellige bui had, net als in zoo'n brief, en niet mopperde of bromde, want daar werd hij weer zenuwachtig en beverig van ! Die Oom! Hoe zou hij er wel uitzien ? Piet kon zich zijn gezicht niet meer herinneren, 't was dan ook al zoo lang geleden ! Zijn verlangen naar oom werd sterker, en als hij nu ...

„Piet, laat me je sommen eens zien!" klonk opeens meesters stem.

Sluiten