Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijk aan 't station staan, tot 'k 'm zelf haal!"

Piet juichte inwendig bij 't heerlijk vooruitzicht van een cadeau uit ooms koffer.

Moe schonk de koffie en riep de heeren aan tafel. Al etende zat oom te vertellen, en hij had er slag van! 't Eene oogenblik zaten Piet en z'n ouders vol spanning naar zijn woorden te luisteren, en 'n oogenblik later proestten zij het uit. Jammer dat Piet weer zoo gauw naar school moest! Ooms vroolijkheid werkte aanstekelijk op hem, en op zijn beurt wilde hij oom eens vergasten op een leuk verhaal.

„We waren van morgen aan 't ballen gooien," vertelde hij vol vuur, „toen ik van alle kanten aangevallen werd. Opeens gooi ik weer, en tegelijk moet ik aan den haal, want Hans raakte een ander, dan hij bedoeld had. En o lieve mensch, daar loop ik tegen een tuinman aan, die een bloemenmand droeg. Pats! rolde de mand over de straat! Maar de kerel heeft me gemeen op mijn broek getimmerd!"

Ooms oogen werden bij dit verhaal al grooter en grooter!

„Drommelkaters!" riep hij uit, „dan ben jij bij

Sluiten