Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hm, hm," kuchte Oom. „Laten we eens naar binnen gaan."

„Dat kan niet Oom, ze zijn van vier tot zes uur gesloten, zie maar, het staat op de deur."

„Hè, dat is jammer. Ik wou den bal maar vast koopen, zie je,"

„O, Oom hoe heerlijk! Meent u het heusch ?"

Wel drommels, denk je, dat ik je voor den gek houd ? Maar wat nu ? Weet je wat, het wordt te laat, om te wachten tot de winkel weer open gaat. Ik zal je thuis het geld geven en morgen ga je met je vrinden den bal koopen. Goed ?

„Best, heerlijk, Oom ! Dank u wel, hoor!"

„Afgeloopen — en nu naar huis, ik krijg trek in een lekkeren kop thee."

Toen Piet den volgenden morgen op het schoolpleintje aan de leden van de Groenstedensche Voetbalclub vertelde, dat zijn Oom Pieterde vereeniging een nieuwen bal vereerde, scheen er aan het gejuich geen eind te komen. De hoofdonderwijzer kwam zelfs met een verbaasd gezicht aan de deur kijken, wat er toch gaande mocht zijn. En den heelen morgen zagen de jongens niets anders dan voetballen voor hun oogen dansen. Nauwelijks waren dan ook om

Sluiten