Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou op den duur betaalden bal. Maar Piets voetballust was ontwaakt, en zonder zich aan den verstandigen raad van zijn makker te storen, liet hij den bal verbazende luchtschoten maken, tot opeens, door een ongelukkige wending van zijn voet, de bal naar links uitschoot en met kracht door de ruit van een benedenhuis vloog.

Rinkelend vielen de scherven... en de nieuwe voetbal lag heerlijk te rusten onder de tafel in de voorkamer.

Verlamd van schrik keken de jongens naar die plotselinge verwoesting, nog niet ten volle beseffend, welke verschrikkelijke gevolgen er voor de club uit zouden kunnen voorvloeien. Bijna oogenblikkelijk werd de voordeur van het huis geopend en de woedende bewoner stoof op Piet af. De jongen voelde een stevige vuist zijn arm omklemmen, en een barsche stem riep hem toe :

„Dat heb jij me gelapt, kwaje rakker! Als jij niet oogenblikkelijk die ruit laat maken, kan jij naar je bal fluiten, hoor!"

Voorbijgangers bleven staan en vormden een groepje. Piet met z'n boekentasch in de hand, stond als een beeld der wanhoop in het midden. Die ruit

Sluiten