Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik zal uw ruit direct laten maken, mijnheer. Het was natuurlijk niet met opzet, dat ik het deed. Maar u moet beloven, dat u me den bal teruggeeft, als ik den glazenmaker heb gehaald."

„Haal jij maar eerst iemand om mijn ruit te maken; ik zou je bedanken om voor jou zoo'n onkosten te maken!"

Piet snelde heen en haalde in een naburige straat een verver, die de maat kwam nemen en spoedig met het inzetten van de nieuwe ruit begon.

„Mag ik nu alstublieft den bal terug?" verzocht Piet.

„Kom hem maar halen," zei de bewoner en bracht Piet in de voorkamer. Hij haalde zijn bijna verloren schat onder de tafel vandaan, kreeg nog een stevige vermaning te hooren en verliet haastig de noodlottige woning. Waarom de jongen zich met zijn makkers zoo snel uit de voeten maakte, begreep de bewoner van het huis eerst later. De ruit was ingezett

,,'t Is in orde, mijnheer," sprak de verver. ,,'k Heb de kwitantie maar bij me gestoken. Een gulden vijftig, alstublieft!"

„Wat blief je!" riep de man, „heeft die jongen je dan niet betaald?"

Sluiten