Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

„Leonidas" en „Jupiter"

I—I ans van Zetten was captain van „Leonidas," Piet fungeerde als penningmeester, Toon Wilkers als secretaris en met hun drieën hielden ze op zekeren avond bestuursvergadering op Piets kamertje. Piet zat oudergewoonte, als hij iets te bepeinzen had, op den rand van zijn bed. Hans op een tabouretje en Toon had zich gemakkelijk uitgestrekt in een veldstoel, terwijl hij krampachtige pogingen in het werk stelde om een sigaret zonder teekenen van afkeer op te rooken.

„En nu het voorstel van onzen penningmeester," zei Hans deftig, die zijn Pa wel eens op een vergadering had hooren spreken.

Sluiten