Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel veel. En ik weet zeker, dat onze club veel meer geoefende lui heeft dan zij."

„Maar ze zijn zooveel grooter dan wij," antwoordde Piet weer, „en 't is te gek om hen uit te dagen tot een match. Verleden week nog pas hebben ze 't gewonnen van „Maasclub" uit Rotterdam."

„Jongens, 't zou toch een heele eer voor „Leonidas" zijn, gesteld dat we met 0-0 uitkwamen, 't zou tóch prachtig gewerkt zijn. Wat jij, Toon?"

Toon was juist bezig, allerlei rare grimassen te maken tegen het laatste eindje cigaret, dat geducht naar nicotine smaakte.

„O, 't zal mij een zorg zijn," bromde hij, „dagen jullie maar uit. Jupiter of Lucifer of Gulliver, 't is me allemaal 't zelfde."

„Dus jij bent er niet tegen?" vroeg Hans een beetje driftig, omdat hij Toon's onverschilligheid niet kon uitstaan.

„Heelemaal niet," steunde Toon, die een allernaarst gevoel in zijn ingewanden kreeg.

„Dus twéé er voor en één tegen. Dan is 't aangenomen, dat we „Jupiter" zullen uitdagen, 't Beste is maar, dat we dadelijk schrijven."

„Stom, erg stom," mopperde Piet nog. Maar hij

Sluiten