Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haalde toch z'n schrijfcassette voor den dag, gaf Hans een velletje papier en daarop begon deze ijverig te pennen.

Aan de Oosterdijksche Voetbalvereeniging „Jupiter"

te Oosterdijk.

Namens de Groenstedensche Voetbalclub „Leonidas" hebben wij de eer Uw vereeniging uit te noodigen tot een match op ons terrein, en wel op Zondag 24 December a. s. des middags 1 uur aanvangende.

Uw antwoord spoedig wachtende, Het bestuur der G. V. C. „Leonidas"

H. van Zetten.

Captain.

Toen de uitdaging gereed was, werd de bijeenkomst plotseling verstoord door het ijlings wegloopen van Toon.

„Wat mankeert die nu ineens?" vroeg Hans. „Tabakskoorts, een kleine cigarette-benauwd-

heid," lachte Piet.

Wat doet hii ook te rooken, zoo'n uil,"

Een Ongeluksvogel. °

Sluiten