Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was nijdig, zocht verontschuldigingen voor zijn belachelijk figuur in de hardheid en 't ongewone van 't terrein en vooral in het afwezig zijn van twee zijner beste voormannen. Die voormannen waren n. 1. in de achterhoede gezet wegens lichte kwetsuren. Daarentegen waren de Groenstedenaars opgetogen over hun jongens. Sapperloot, de lui hadden nooit geweten, dat „Leonidas" zoo'n baas was!

Hans van zetten was in zijn nopjes.

„Denk er nou an, Piet," sprak hij tot z'n makker, „dat je bij 'n volgenden aanval mij den bal even over centert, anders trap je 'm toch weer boven 't net."

Piet knikte. Hij speelde lang niet kwaad, maar op 't beslissende oogenblik werd hij zenuwachtig en miste het doel.

Daar klonk 't fluitje van den scheidsrechter. De partijen namen elkanders plaats in, en de bal werd wederom uitgetrapt en de strijd werd hervat.

Het scheen nu, dat „Jupiter" de eigenaardige vechtwijze van „Leonidas" had begrepen en doorzien. Zij vonden het idee niet kwaad en trachtten het ook zelf eens in toepassing te brengen. Hans van Zetten bemerkte dadelijk, dat er verandering gekomen

Sluiten