Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was in „Jupiter's optreden. Ze bleven met den bal op eigen terrein, kickten hem van den een naar den ander. Terwijl hun troepje op 't linkergedeelte van het veld aan *t sollen was, en Hans van rechts ui de verte toekeek, zag hij opeens den bal een luchtvaart maken en op zich afkomen. Dat had Piet Parker gedaan. Bliksemsnel had Hans den bal te pakken, „Jupiters" goal stond heelemaal ongedekt, en onder 't daverend gejuich der toeschouwers stormde Hans als een pijl uit den boog met den bal naar het vijandelijke doel, en met een welgemikt schot boorde hij den bal in „Jupiter"s net. Donderende toejuichingen daverden over het

veld!

Hans zocht dadelijk Piet Parker op en drukte

hem de hand.

„Ik dank je," sprak hij eenvoudig. „Als jij me

den bal niet gegeven had, had ik 't punt niet kunnen maken."

„je bent een kraan," riep Piet bewonderend.

„Ik kon dat gesar van „Jupiter" niet uitstaan, daarom vloog ik er tusschen in en kaapte den bal onder hun voeten weg!"

't Gejuich verstomde, 't Fluitje seinde den

Sluiten