Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanval. „Jupiter" was woedend. Ze hadden nog een half uur om de schade in te halen. Winnen móesten ze van die jongens, wat verbeeldden ze zich wel? En nu kreeg „Leonidas" het hard te verduren. Tot nog toe had „Jupiter" met vrij wat minachting tegenover de anderen gespeeld, alsof ze geen gebruik wenschten te maken van hnn overmacht. Maar nu ze schaakmat gezet waren, werden ze ernstiger en maakten plannen tot een algemeenen aanval op het doel van de tegenpartij.

Geleidelijk rukten ze voorwaarts. De voorhoede van „Leonidas" zag den welberekenden aanval en trok langzaam op zijn goal terug. Toen begon „Jupiter" stoom op te zetten. Die aanval was niet te houden, en toen Das over den bal struikelde, was er dadelijk een „Jupiter"-man bij, die met een heel gewoon kiekje den kogel in den linkerhoek van Leonidas' goal schoot.

Opnieuw gejuich, nu voor „Jupiter"! De eer was voorloopig gered, en dat bezielde hen weer met hoop en moed. Nu nog een paar goaltjes erbij, en „Leonidas" kon met hangende pootjes naar huis gaan.

Opnieuw werd de bal in 't veld gebracht en weer

Sluiten