Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoof de bal in het doel van den vijand!

Er kwam geen eind aan het gejuich en het handgeklap, en tot grooten spijt van „Jupiter" blies de scheidsrechter de finish. Het drievoudige hoerah! van „Leonidas" als afscheid werd door „Jupiter" maar flauwtjes beantwoord.

De vrienden verdrongen zich om Piet, wenschten hem geluk, en Hans van Zetten zei:

,,'k Ben grootsch op je kerel! Je bent een geluksvogel!"

f

Sluiten