Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goeie reis, heer en, en veel genoegen!"

De heeren stapten de smederij uit en wilden opstijgen, om de reis naar den Haag te aanvaarden.

„Hei ho!" riep Piet, „waar gaan jullie heen?"

„Naar den Haag natuurlijk, jij toch ook?" vroeg Hans.

„Ja zeker, maar wacht dan even, tot ik mijn andere pak aanheb. Ik kan toch zóó niet gaan?"

„Wel sapperleonidas nog toe!" bromde Toon, „heb je ooit zoo'n treuzelaar gezien!"

„Altijd heeft-ie wat," mopperde Hans, ,,'t is een echte ongeluksvogel."

Toen Piet gekleed terugkwam, sloeg de torenklok juist tien uur.

„Kom, jongens, we zijn al een uur kwijt door dien ongeluksvogel," riep Toon. „Allen klaar? Voorwaarts dan!"

Met 'n vluggen veerkrachtigen zwaai sprongen de makkers in den zadel, behalve Piet, die het nu eens heel flink wou doen, zich een al te krachtigen zet gaf en over de fiets heensprong. Dit beviel hem niet best, want nu stond hij aan den anderen kant van z'n kar, en hij kon niet goed links springen. Daarom liep hij maar weer om en zat

Sluiten