Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Neen pa."

„Zoo. En zou je lust hebben om naar Indië te gaan ?"

„Ja Pa."

„Hm. Enfin, 't Spreekt van zélf, dat je allereerst nog een massa te leeren hebt, jongen. Je moet nog eerst wat meer mensch worden. En daar zullen wij van nu af eens mede beginnen.

Je blijft op school tot de cursus afgeloopen is, en dat is, meen ik, in het aanstaande voorjaar. Vervolgens zal oom trachten je een plaats te bezorgen op een handelskantoor in Rotterdam, waar je het noodige kunt leeren, om een flink man van zaken te worden."

„Juist," voegde Oom erbij, „en als hij flink z'n best doet, mag hij later bij mij in de zaak komen. Maar eerst toonen, dat je handen aan je lijf hebt, jongen, en dat je een hoofd hebt, dat niet alleen vol is van dwaze streken, voetbalclubs, fietsen en al dat gedoe meer, maar bovenal van gezond verstand en goeden wil."

Piet voelde wel, dat Pa en Oom gelijk en het beste met hem op het oog hadden, maar toch —

zijn vrijheid zou hij moeten prijsgeven; méér en

Een Ongeluksvogel. 5

Sluiten