Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK.

De ongeluksvogel wordt een geluksvogel.

e schooljaren waren ten einde.

Zoolang alles maar zijn gewonen gang liep,

ging het best met onzen Pieter. Maar bij de minste

opwinding liep het weer mis, en vooral wanneer

hem iets gewichtigs was opgedragen, beging hij de

eene vergissing na de andere en zoo kon het bijna

niet anders, of de naam ongeluksvogel werd hem

nog menigmaal naar het hoofd geslingerd.

Intusschen had Oom de noodige beschikkingen

gemaakt, om Piet op een flink kantoor geplaatst te

krijgen. De afspraak werd gemaakt, dat Piet zich

op een vooraf bepaalden dag bij z'n nieuwen patroon,

den heer Winterman zou presenteeren, terwijl Oom

5*

Sluiten