Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zorgen zou bij de kennismaking aanwezig te zijn, teneinde zijn beschermeling te kunnen introduceeren.

Het was een heel mooie Aprildag.

Het gouden voorjaarszonnetje scheen vroolijk en alles tintelde jolig in den helderen gloed van den nieuwen dag. Piet zou per spoor naar Rotterdam gaan, den weg zoeken naar het kantoor van den heer Winterman en zich bij dien heer aanmelden als de toekomstige nieuwe bediende. Wat drommel, Piet werd nu toch al een heele kerel, en hij moest nu maar eens héél flink en kordaat alleen op reis gaan, had Pa gezegd.

En zoo geschiedde.

Piet had zijn beste, nieuwe pakje aan met de eerste lange broek, die hem lang niet kwaad stond. Hij was er dan ook zéér trotsch op, maar nog meer op het ronde hoedje, dat hij tevens bij dat pak behoorde te dragen. Nadat Pa hem nog eens alles goed gezegd had en een brief had meegegeven, benevens een goedgevulde portemonnaie, was Piet de deur uitgegaan, doch na vijf minuten weer teruggekeerd, omdat hij zijn zakdoek vergeten had.

Met een fönkelschoonen zakdoek gewapend liep

Sluiten