Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De conducteur bracht Piet naar den stationschef, die de zaak onderzocht en Piet in den eerstkomenden trein naar Rotterdam zette.

Ondertusschen was het twaalf uur geworden, ofschoon Piet er reeds om half elf had kunnen zijn. Bovendien luidde de afspraak, dat hij zich tegen half twaalf bij den heer Winterman zou aanmelden.

Ofschoon Piet lang geen boerenjongen was, had de Maasstad toch veel nieuws en aantrekkelijks voor hem. Groenstede was ook wel 'n aardig stadje, maar o zoo stil en 's avonds bepaald uitgestorven. Maar hier... wat een volk! Electrische trams had hij vaak genoeg gezien, maar dat ze hier in wilde vaart door de menigte heenreden, dat kon hij niet begrijpen. Wacht eens, nu eens kalm overlegd, hoe hij z'n weg zal nemen, 't Adres was: Winterman, handelaar in vruchten, Wijnhaven 493. Mooi, nu was het maar de vraag, hoe kwam je op de Wijnhaven? Een agent gaf spoedige, beleefde en duidelijke inlichtingen. Eerst rechtuit, dan rechtsom, dan linksom, dan 'n hol op, weer rechtuit, 'n brug rechts, een straat, links omslaan en dan was je er! Goeie genadigheid, dat was niet om te onthouden. Enfin, eerst maar rechtuit, en de rest volgde vanzelf. In

Sluiten