Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een sigarenwinkel zag hij mooie ansichten hangen en besloot, er onmiddellijk eenige naar zijn ouders en kennissen te zenden. Dat kostte natuurlijk weer eenigen tijd, en toen de briefkaarten geschreven waren, begon Pieter naar een brievenbus te zoeken. Toen hij die gevonden had, was hij een aanmerkelijk eind van den rechten weg gedwaald en moest nu opnieuw naar de ligging der Wijnhaven ïnformeeren, zoodat de uitleg geheel anders werd. Na nog eenige malen een verkeerde straat ingeslagen te hebben en opnieuw den weg aan de voorbijgangers te hebben gevraagd, kwam hij terecht in het Park, ongeveer een kwart uur loopens van de plaats zijner bestemming. Piet was lang niet op zjjn gemak. De ongewone drukte in de handelsstad vermoeide hem nogal en bovendien had hij sinds acht uur niets gegeten. Alvorens nu verder te zoeken naar die verwenschte Wijnhaven, besloot hij een broodje met koffie te gaan gebruiken. Spoediger dan hij verwacht^ vond hij een kleine melkinrichting en deed zich daar te goed. Hij had een verbazenden honger, die na 't eerste en zelfs na 't tweede broodje niet verdwenen was. Piet bestelde het een na het ander, en toen hij vijf broodjes met rookvleesch, twee

Sluiten