Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eieren en twee glazen melk naar binnen had gewerkt, tikte hij heel voornaam met het mes tegen het glas en vroeg de juffrouw, hoeveel het was.

„Eén gulden vijf en zestig, meneer."

„Hè — wat blieft u?"

„Eén vijf en zestig," herhaalde de juffrouw.

„Hoe — hoe komt dat zoo... duur?"

„Duur? U heeft gebruikt 5 broodjes met rookvleesch, dat 's vijf kwartjes of f 1.25, twee eieren a 10 is 20 cents, 2 glazen melk a 10 is ook 20 cents, samen één gulden vijf en zestig."

Piet had nooit geweten, dat ze in de stad zóó duur waren met een broodje van twéé cents. Maar berustende in het geval, haalde hij zijn portemonnaie te voorschijn. Of liever gezegd, hij wilde dit doen, maar ze was voor de tweede maal verdwenen!

Piet zocht en zocht... vruchteloos.

De juffrouw werd ongeduldig, keek Piet wantrouwend aan.

„Eén vijf en zestig," zei ze nog eens, en er klonk iets vreemds in haar stem.

„Ik — ik ben mijn geld kwijt!" barstte Piet ineens los.

„Ja, dat kennen we," sprak de juffrouw

Sluiten