Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stem zeggen. Dadelijk daarop werd hij in een fraai kantoor binnengelaten, waar de patroon aan een bureau zat te schrijven. De heer Winterman nam niet de minste notitie van Piet, die daardoor geheel de kluts kwijt raakte.

Eindelijk zag de patroon hem met strengen blik aan.

„Zoo, jongmensch. Uw naam is Parker, nietwaar ?"

„Eh — jawel, mijnheer."

„En op welk uur had ik u hier ontboden?"

„Ongeveer half twaalf, mijnheer."

„Neen jongmensch, precies half twaalf. Wij houden ons hier niet op met ongeveer. En waarover zouden wij spreken?"

„Ik heb een brief bij me, mijnheer."

„Zoo dank je. Waarover zouden wij spreken, vraag ik?"

„Ik zou gaarne bij U op het kantoor komen, mijnheer," sprak Piet, die zich lang niet op zijn gemak gevoelde.

„Ah zoo. Maar als gij in de meening zijt, jongmensch, dat ik jongelui in mijn dienst neem, die meer dan drie uren over den bepaalden tijd komen aanzetten, dan vergist gij U."

Sluiten