Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Mijnheer, ik ben hier vreemd en daardoor verdwaald. Ook had ik gedacht mijn Oom hier te vinden."

„Uw Oom, de heer Parker, is gaan koffie drinken en zal zoo aanstonds weer terugkomen. Daar is hij al."

Inderdaad kwam Oom het kantoor van zijn handelsvriend binnen.

„Zoo, is de verloren zoon daar eindelijk?"

Piet verhaalde van zijn ongelukkige reis en zijn zwerftocht door de stad. Ditmaal lachte Oom niet, integendeel deed hij alle moeite om zijn neef te verontschuldigen bij den heer Winterman, zoodat deze ten slotte het beste ervan wilde hopen en Piet als jongsten klerk op zijn bureau aanstelde.

Piet betwijfelde of de zaak wel zoo gunstig geloopen zou zijn, als Oom er niet geweest was, en ten slotte moest hij toegeven, dat hij toch eigenlijk een geluksvogel was!

Sluiten