Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heer Winterman prijst zéér het gedrag en het werk van zijn nieuwen bediende, dien hij in 't eerste oogenblik voor een sufferd en een ongeluksvogel had aangezien.

Oom is weer naar Indië vertrokken, waar het bestuur der uitgebreide plantages hem echter met den dag zwaarder begint te vallen. En daarom denkt Oom er sterk over, om Piet, van wien hij zulke gunstige berichten verneemt, over te laten komen naar Soerabaya.

Welk een toekomst den jongen man daar wacht?

Wie weet, wellicht zien we hem eenmaal terug als directeur, misschien wel als eigenaar der rijke koffieplantages.

Zóó'n geluksvogel!

Sluiten