Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar werd hij door doctoren onderzocht, die bedenkelijk het hoofd schudden.

„Het been is verknoeid," zeiden ze. „Als het goed gezet was, zou alles terecht zijn gekomen. Nu zal het ook wel genezen, maar de man blijft kreupel."

Ruim zes weken bleef Huibert Tjerkstra in het ziekenhuis.

Toen hij als genezen ontslagen werd, liep hij mank.

HOOFDSTUK II.

In de gelagkamer van „De drie glaasjes" ging het druk toe. Alle tafeltjes en stoelen waren bezet, zeelui van alle landen der wereld zaten in groepjes van vier of vijf bijeen, luisterend naar elkanders reisverhalen. Er hing een dikke blauwe walm van tabaksrook, waarin het licht der lampen slechts moeilijk kon doordringen. Achter het welvoorziene buffet stond de dikke waard met zijn wit voorschoot en hield een nauwlettend oogje op de verteringen,

Sluiten