Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats en Tjerkstra beloofde, dat hij vroeg of laat terugkeeren zou om alles te betalen, wat men aan hem ten koste gelegd had. De goede werkman wou hiervan volstrekt niets weten, maar Huibert had volgehouden.

En nu was het al ruim zes maanden, dat Huibert en Victor, ondanks stormen en regenbuien, dagelijks hun tochten van het eene dorp naar het andere voortzetten. In ieder dorp werden verscheidene voorstellingen gegeven. Victor haalde in een blikken bakje geld op en op die manier verdienden ze hun boterham, soms met iets, maar meestal met niets er op. Vooral in den eersten tijd, toen het nog alles behalve zomer was, hadden ze het hard te verantwoorden gehad! Maar toen het beter weer werd en overal de kinderen weer buiten mochten spelen, werden de verdiensten met den dag wat ruimer.

En zoo treffen we nu onzen Huibert met Victor en Ami op den weg naar G. aan, om daar eenige

voorstellingen te geven.

Tegen den avond hadden zij het dorp bereikt en namen hun intrek in het logement „De Zwaan. Het herbergje verdiende eigenlijk niet eens den

Sluiten