Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam „logement," want de eenige gelegenheid tot logeeren aldaar bestond in een muffe kelderkamer, waar de herbergier wat oud huisraad en rommel bewaarde. Maar voor reizende kooplui was het in ieder geval een onderdak, en dat was volgens den waard voldoend. Huibert was er eenige maanden geleden al eens geweest en daar hij toen in het dorp met de poppenkast goede zaken had gemaakt, hoopte hij, dat er ook nu weer wat te verdienen zou zijn.

„Goeden avond, Wouters!" sprak Huibert tot den dikken herbergier, die aan de deur zijn pijp rookte.

„Komaan, daar hebben we den man met de poppenkast waratje weer!" lachte deze. „Wou je in de Zwaan logeeren, man ? Dat tref je slecht hoor, want m'n heele logeerkamer ligt vol leege flesschen. Als je een handje helpen wilt, om wat ruimte te maken, dan zal het misschien nog wel gaan."

Huibert, die al blij was, als hij maar een dak boven zijn hoofd had, ging met den waard mede. Zij daalden een donker, uitgesleten trapje af, en kwamen in de bedompte kelderkamer, waar Huibert

Sluiten