Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lach me nog een bloedneus hahaha."

„Durf je daarom te lachen?" riep de agent.

„Welzeker, want ik ben de dief niet!"

„Wie dan?"

„Hoor eens, braaf en dapper agentje, ga jij nu hier achter 't gordijn zitten, dan zal ik je straks den dief aanwijzen."

„Pas op, Jan, als je mij voor den gek houdt, hoor, want ik zet je achter slot en grendel!"

„Zet maar liever een kopje koffie, vadertje!"

Jan Klaassen sprong en danste heen en weer, en stootte opeens tegen een man aan, die door den schok met zijn hoofd tegen den muur vloog.

„Au, au, dat is gemeen !" riep de man.

„O, beste vriend," zei Jan, „neem mij alsjeblieft niet kwalijk."

„Pas op, als je 't weer probeert," dreigde de ander.

„Ik zou het niet durven laten," zei Jan. „Maar zeg eens, jij heet van Dalen, he?"

„Ja," zei de man, „hoe weet je dat?"

„Ik weet alles! Ik weet ook, dat jij een heeleboel geld hebt!"

Een Ongeluksvogel. 9

Sluiten