Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dief werd weggebracht.

„En nu, Katrijntje," zei Jan Klaassen, „zullen we het geld aan den eigenaar teruggeven!"

Jan Klaassen verdween en kwam dadelijk daarop weer terug ... met de portefeuille.

„Ziedaar, burgemeester," sprak Jantje, „hier is het gestolen geld terug, ik hoop, dat er niets aan ontbreekt. Laat dadelijk den wèrkelijken van Dalen gevangen nemen, want hij is de dief, en Laval, de knecht van „de Zwaan", is zijn helper geweest!"

Vol verbaasde vreugde nam de burgemeester de gestolen portefeuille uit de kleine handen van Jan Klaassen aan, en met een luid gejuich en oorverdoovend handgeklap en voetgetrappel zakte het scherm voor den eersten keer!

Het verdere gedeelte van het feest verliep onder de grootste vreugde. En wat Huibert verwacht had, gebeurde ook, zijn poppenkast was opeens beroemd geworden. Iedere courant vertelde aan de lezers, hoe de groote, brutale gelddiefstal bij den burgemeester te G ... door de poppenkast van Tjerkstra was aan het licht gebracht, en het gevolg daarvan was, dat er maar één roep door het land ging over

Sluiten