Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loe en Jaap.

Het spreekt vanzelf dat hij Louis heette en niét Loe en zijn makker Jacobus stond in het geheele dorp bekend als Jaap of Japie.

Niemand zou durven beweren dat de knapen naderhand nuttige leden der maatschappij zouden worden, want ze konden niet veel meer dan vechten, worstelen en boksen en het heele dorp op stelten zetten. Er stroomde rebellenbloed door hun aderen, altijd deden ze hun eigen zin, en, kwamen ze ook wel eens in een of anderen moeilijken toestand, altijd wisten ze zich daaruit te redden zonder hulp te vragen.

Op zekeren vacantiedag vermaakten zij zich onder de wandeling met het fluiten van eenige tweestemmige deuntjes, meest straatliedjes en sloegen

Sluiten