Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechten slag van 't roeien nog niet te pakken; nu eens zwenkte hun bootje links, dan weer rechts, en zoo kon het ook niet anders, of de vervolger zou hen spoedig ingehaald hebben. Met forsche, regelmatige slagen kwam de man op de boot van Loe en Japie aan. De jongens werkten zich in het zweet, maar het voortdurende ongelijke uitslaan der 'riemen maakte de zaak voor hen slechts

erëer-

„Roei jij alleen," zei Loe, „dan zal ik sturen, 't Ging nu wat beter, maar de vervolger bleef

op hen winnen.

Toen de man op ongeveer zes meter afstand

genaderd was, nam hij opeens een touw, waaraan

een ijzeren haak bevestigd was en wierp die in de

boot van Loe en Japie. Met een zegevierenden grijns

ging hij achter in zijn boot staan en toen de haak

het achterboord van de eerste boot pakte, trok hij

die naar zich toe.

Maar snel als de wind trok Loe een oud zakmes te voorschijn en sneed het touw door.

Daarop was de man niet bedacht!

Juist wilde hij een geweldigen ruk doen...

Sluiten