Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„O zoo," viel Loe hem bij. „Blijf jij hier op den uitkijk, Jaap, en waarschuw me, als de boer komt!"

„Gauw dan!" zei Japie, die 't wel gevaarlijk vond, maar bij het zien van dien kersenvoorraad

watertandde.

Nog even keek Loe links en rechts.... toen sprong hij over de sloot en zat in drie tellen in een zwaar beladen boom. Vlug vulde hij zijn pet, rukte de blozende kersen met heele trossen van de takken en klom langzaam naar beneden.

„Hallo, dieven in den bongerd!" riep een stem van de boerderij en dadelijk daarop kwamen twee

boerenknechts aanloopen.

Loe sprong haastig over de sloot en zette het met Japie op een loopen. En nu leek het of de heele boerderij er aan te pas kwam! ledereen, die bij de hand was, liet zijn werk in den steek en holde den weg af... de kersendieven achterna!

Dat was de tweede jacht al dien morgen ... en Loe en Japie liepen zooals ze nog nooit in hun leven geloopen hadden! Toch hielden het niet vol tegen de veel grootere boerenknechts, hijgend renden ze

Sluiten