Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog voort, hoewel ze voelden, dat ze het spoedig zouden moeten opgeven.

„Houdt ze... houdt ze!" riepen de knechts.

Om den hoek van den weg stond een klein tentwagentje met een vurig jong paard bespannen. De voerman dommelde wat en hoorde niet, wat er op den weg voorviel.

Daar naderden de vervolgers.

Loe, niet meer wetend hoe hij zich redden zou, sprong opeens in het tentwagentje en Japie volgde snel. Maar het paard, jong en schichtig als het was, schrikte opeens zóó van dien onverwachten schok, dat het steigerde en op hol sloeg. Verschrikt ontwaakte de voerman, greep de teugels ... rukte trok... Tevergeefs!

In toomlooze vaart holde het vurige dier den weg af, die naar het naaste dorp voerde.

Loe en Japie, niet weinig verbaasd over deze plotselinge uitredding, maakten een langen neus tegen hunne teleurgestelde achtervolgers, die woedend de vuisten tegen hen ophieven.

De voerman onderwijl schreeuwde den voorbijgangers toe, dat zij uit den weg moesten gaan.

Sluiten