Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanschouwde, verschrikte niet weinig van dezen

onverwachten afloop, want de man kon er een ééd op

doen, dat hij Loe voor vogelverschrikker had zien spelen.

„Alle duivels, Jaspers," brulde de veldwachter, „dat is een verdraaid gemeene zet van je!"

„Veldwachter, ik zwéér je, dat ik 't gezien heb."

„Nou, dan heb je zeker iets in je oogen gehad, wat ik maar niet noemen zal."

„Waarachtig niet, ik zeg..."

„Kijk, kijk! daar gaat-ie!" schreeuwde de boer opeens. En zoowaar, daar sprong opeens Loe te voorschijn en holde den weg af, terwijl een eindweegs verder Japie zich weer bij hem voegde.

„Te duivel, nou zullen ze mij niet ontgaan!" riep de veldwachter en hij snelde de rakkers na, gevolgd door den boer.

Ongelukkig genoeg voor Loe en Japie kwam er van den anderen kant een met hooi beladen wagen aanrijden, die nagenoeg de geheele breedte van den weg in beslag nam. De voerman, die de vluchtelingen en daarachter hunne vervolgers naderen

Sluiten