Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zag, besloot een handje mee te helpen. Hij reed zijn wagen wat linksaan, sprong van den bok en hield met wijduitgestrekte armen Loe en Japie tegen, die, op zóó iets niet bedacht, als het ware den man in de armen liepen. De veldwachter had hen spoedig bereikt en nam de ontvluchte gevangenen onder de loffelijkste dankbetuigingen over.

„Ziezoo mannetjes!" zegevierde hij, „nou had je zeker gedacht, dat ik je niet meer te pakken kon krijgen, hè? Misgerekend baasjes! We zullen je nou wat beter achter slot en grendel zetten en je moogt héél blij zijn, als ik je morgen er weer uithaal!"

Voor de tweede maal werden de kleine vagebonden in het hok opgesloten.

Daar zaten ze heel den nacht en huilden tranen

met tuiten!

Sluiten