Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die een doel najagen. In haar eenvoudige nette kleeding, maakte ze een energieken indruk. De breede schouders waren flink achterwaarts getrokken; de armen bewogen zich ongedwongen onder het loopen en de veerkracht van jeugd en gezondheid straalde in elk van haar bewegingen door. De weinige menschen, die zij tegenkwam, bleven staan om haar na te kijken, alsof ze 'teen prettig gezicht vonden, een mooi gelukkig jong meisje op dien prachtigen dag naar buiten te zien loopen ; en de blozende jonge man, die met den hoed in de hand achter haar aan kwam stormen, terwijl elke krul in zijn krullebol als van ongeduld op en neer wipte, was het klaarblijkelijk met hen eens.

Eindelijk weerklonk een zacht „Hallo," en stilstaande, met een poging om verwonderd te kijken, die haar echter geheel en al mislukte, zei Nan vriendelijk:

„O ! ben jij daar, Tom V'

„'t Heeft er wel iets van. Ik dacht zoo: „Misschien is ze er vandaag wel op uitgegaan," en Tom's opgeruimd gezicht blonk van genoegen.

„Je wist het natuurlijk heel zeker! Hoe is 't met je keel ?" vroeg Nan op den doctoralen toon, dien ze als een wapen tegen al te groote verrukking gebruikte.

„Mijn keel ? — O ! ja — jawel! nu herinner ik 't me. Heel goed, hoor! De uitwerking van je voorschrift was verwonderlijk. Ik zal de homoeopathie nooit meer voor kwakzalverij uitschelden."

„Je bent er toch leelijk ingeloopen met de onschuldige pilletjes, die ik je heb laten slikken. Wanneer melksuiker op zoo wonderdadige wijze diphtheritis genezen kan, moet ik het dadelijk noteeren. O, Tom, Tom, zul je dan nooit wijzer worden ?"

„O, Nan! Nan! zul je er mij dan altijd laten inloopen ?" en het jonge paar lachte luidkeels, evenals in den ouden tijd, waaraan zij steeds opnieuw herinnerd werden, als zij den weg naar Plumfield insloegen.

„Ik wist ook vooruit, dat ik je de heele week niet te zien zou krijgen, als ik geen uitvlucht bedacht om naar je College te gaan. Je bent altijd zoo akelig druk bezig, dat er geen woord voor mij overschiet," legde Tom haar uit.

Sluiten