Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezicht gegeeuwd — 'k heb vergeten haar te bedienen en loosde een zucht van verlichting, toen ik haar bij haar mama terug kon brengen."

„Neem hetzelfde drankje zoo dikwijls mogelijk en geef acht op de verschijnselen. Ik voorspel dat je er binnen kort uit eigen beweging om zult vragen."

„Nooit! Ik ben zeker dat het niet voor mijn gestel deugt."

„We zullen zien. Gehoorzaam zijn, hoor!" (gestreng).

„ Ja dokter!" (onderworpen).

Er heerschte een oogenblik stilte. Toen, alsof de steen des aanstoots vergeten werd bij de vroolijke herinneringen, die door het zien van bekende voorwerpen in hen oprezen, riep Nan plotseling uit:

„Wat hadden we vroeger een pret in dat bosch! Weet je nog wel, dat je uit dien grooten noteboom bent gevallen en bijna je nek gebroken hadt ?"

„Zou ik dat niet meer weten ! en hoe je mij in dat aftreksel van alsemhout hebt gedoopt, totdat ik een mooi mahoniehoutkleurtje had en tante Jo over mijn bedorven buis „ach en wee" riep V' lachte Tom, die weer in een oogenblik jongen werd.

„En hoe je het huis in brand hebt gestoken?"

„Ja, toen jij terugkwam om je werkdoosje te redden!"

„Zoek je nog wel eens donderkoppen

„Noemen de menschen je nu nog wel eens dolle Dries?"

„Daisy wel! — och ja! ik heb haar in geen week gezien."

„Van morgen kwam ik Demi tegen, en hij vertelde mij dat zij voor moeder Bhaer het huishouden waarneemt."

„Dat doet ze altijd als tante Jo het te druk heeft. Daisy is een model huishoudster, en als je ten minste niet wilt werken en wachten, tot dat je oud genoeg bent om aan trouwen te denken, zou je niet beter kunnen doen dan haar het hof te maken.

„Nat zou zijn viool op mijn hoofd aan stukken slaan, als ik zooiets voorstelde. Neen, dankje. Er is een andere naam in mijn hart gegrift, even onuitwischbaar als het blauwe anker op mijn arm. „Hoop" is mijn motto en

Sluiten