Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar en wanneer hij er kans toe zag, zoo dicht mogelijk bij zijn afgod wilde blijven.

„Stil toch! Daisy houdt er niet van jelui beenzagers zoo over je werk te hooren praten. Warme bollen bevallen ons beter," en Ted grinnikte van genoegen bij het vooruitzicht op de aanstaande smulpartij.

„Is er ook nieuws van den commandant ?" vroeg Tom.

„Hij is op zijn t'huisreis en Dan hoopt ook gauw te komen. Ik verlang er naar mijn jongens weer bij elkaar te zien en heb de zwervelingen verzocht met Pinksteren, zoo niet eerder, hier te zijn," antwoordde mevrouw Bhaer, bij dat denkbeeld van vreugde stralend.

„Zij zullen stellig allemaal komen, als het eenigszins kan. Zelfs Jack zal voor een van onze ouderwetsche, vroolijke dinertjes graag de kans op het verliezen van een dollar wagen," lachte Tom.

„Daar loopt de kalkoen, die voor het feest wordt vetgemest. Nu jaag ik hem nooit meer op, maar ik voer hem terdege; en hij wordt merkbaar dikker," zei Ted, den ter dood gedoemden vogel aanwijzend, die in een naburig veld trots rondstapte.

„Als Nat in het laatst van deze maand weggaat, moesten we een afscheidsfeestje geven. Ik heb zoo'n idee, dat die ouwe viedelaar als een tweede Ole Buil zal terugkomen," zei Nan tot haar vriendin.

Een licht blosje kleurde Daisy's wangen en de plooien van het mousselinen japonnetje op haar borst rezen en daalden door haar versnelde ademhaling; maar zij antwoordde kalm: „Oom Laurie zegt, dat hij werkelijk talent bezit, en nu hij zoo'n leerschool in het buitenland doorloopen heeft, hier wel een goed bestaan zal kunnen vinden, al wordt hij ook nooit beroemd."

„Jonge menschen worden toch nooit wat men zich heeft voorgesteld," zuchtte mevrouw Meta. „Als onze Kinderen goede en nuttige mannen en vrouwen worden, mogen wij al tevreden zijn, al is het niet meer dan natuurlijk dat we ze graag beroemd en voorspoedig zouden willen zien."

„Ze zijn net als mijn kuikens; je kunt er niets op aan. Daar heb je bijvoorbeeld dat mooie haantje — 't is de domste

Sluiten