Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Hamburg, veilig de haven was binnengeloopen.

„Hij zal morgen wel met zijn gewone verzameling zeemonsters en avontuurlijke verhalen op komen loeven. Ik heb hem gezien, vroolijk als altijd, geteerd en zoo bruin als een koffieboon. Hij heeft een voorspoedige reis gehad en hoopt tweede stuurman te worden, want die andere kerel ligt met een gebroken been te kooi," voegde John er bij.

„Ik wou dat ik het mocht zetten," zei INan in zich zelve, met een gewichtig hoofdschudden.

„Hoe gaat het Franz ?" vroeg tante Jo.

„Hij gaat trouwen ! Dat is wat nieuws voor u. De eerste van de kudde, Tanletje; — neem dus nu maar afscheid van hem. Zij heet Ludmilla Hildegard Blumenthal, en is van een goede familie die er warmpjes in zit, tamelijk mooi, en natuurlijk een engel. De ouwe jongen heeft nu alleen nog oom's toestemming noodig, en dan zal hij zich als een gelukkig en eerzaam burger vestigen. Lang zal hii leven 1"

„Ik ben blij het le hooren. Ik zie zoo graag dat mijn jongens een lief vrouwtje en een aardig eigen thuis krijgen. En als nu alles goed is afgeloopen, zal ik, dunkt mij, net een gevoel hebben alsof ik van mijn verantwoordelijkheid omtrent Franz af ben," zei mevrouw Bhaer, tevreden de handen vouwend; want zij voelde zich dikwijls als een zenuwachtige hen, die voor een groot broedsel van kuikens en jonge eenden tegelijkertijd te zorgen heeft.

„Ik ook," zuchtte Tom, met een zijdelingschen blik op Nan. „Dat is het wat een jongen noodig heeft om hem in het rechte spoor te houden, en het is de plicht van lieve meisjes om zoo gauw mogelijk te trouwen, is 't niet, John ?"

,,Ja, als er genoeg degelijke jongens voor hen zijn. De vrouwelijke bevolking is grooter in aantal dan de mannelijke, weet je; vooral in Nieuw-Engeland ; wat misschien de reden is van den vergevorderden staat onzer beschaving," antwoordde John, die over den rug van zijn moeders stoel geleund, haar fluisterend zijn wedervaren van dien dag vertelde.

„Het is een wijze beschikking, kinderen; want er zijn drie of vier vrouwen noodig om één man in, door en uit

Sluiten