Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl hij sprak werden twee morsige handjes om zijn hals geslagen, en zei Betsy ernstig, hem telkens even kussende:

„U vergeet ik nooit, Vadertje; en dat ik zoo'n behoefte heb om iets moois tot stand te brengen, is omdat u dan later trotsch op mij kunt zijn. Moeder zegt mij dikwijls genoeg dat ik moet uitscheiden; maar zoodra wij hier bezig zijn, voelen we ons zoo tevreden, dat wij heelemaal vergeten, dat er nog een buitenwereld bestaat. Nu zal ik, om u genoegen te doen, wat gaan loopen en zingen en een meisje zijn." Haar boezelaar in een hoek gooiend, wipte Betsy de kamer uit, en het was of zij al het licht met zich meenam.

„Ik ben blij dat je dal gezegd hebt. Het lieve kind is voor haar jonge jaren te veel in haar kunstenaarsdroomen verdiept. Het is mijn schuld; maar ik stel er zelf zooveel belang in, dat ik vergeet om verstandig te zijn," zuchtte Amy, terwijl zij het beeldje zorgvuldig met een natten doek bedekte.

„Met onze kinderen mee te kunnen leven is naar mijn meening, een der heerlijkste gaven ter wereld ; maar toch denk ik altijd aan wat moeder eens tegen Meta zei, dat de vaders, zoowel in de opvoeding van meisjes als van jongens hun aandeel moeten hebben; daarom laat ik Ted zooveel mogelijk aan zijn vader over, terwijl Frits mij Robert leent. Zijn stille manieren werken even kalmeerend en goed op mij als Ted's uitgelatenheid op zijn vader. Ik zou je dus raden Amy, om voor een poos de leemvormen te laten rusten en Betsy aan te sporen zich met Laurie in de muziek te oefenen; dan wordt zij niet eenzijdig ontwikkeld en hij niet jaloersch."

„Hoor! hoor! Een Daniël, — een heusche profeet!'' riep Laurie verheugd. „Ik dacht wel dat jij mij zou helpen Jo, en een goed woord voor me zou doen. Eerlijk gezegd, ben ik wel een beetje jaloersch op Amy en zou zelf graag wal meer aan mijn meisje willen hebben. Kom, vrouwtje, sta mij haar dezen zomer af, dan zal ik haar het volgend jaar, wanneer wij naar Rome gaan, aan jou en de hoogere kunst afstaan. Is dat geen billijke voorslag ?"

Sluiten