Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleine geschiedenis, waarin eenige voorvallen en gebeurtenissen uit het leven van haar zusters en haar zelf werden beschreven — ofschoon jongens meer in haar geest vielen — en met zeer weinig hoop op slagen zond zij het boekje de wereld in om het zijn geluk te laten beproeven.

Alles kwam bij Jo altijd juist andersom uit dan zij gedacht had. Haar eerste boek, waaraan zij jaren had gewerkt en dat zij vol hooggespannen verwachtingen en eerzuchtige meisjesdroomen van stapel liet loopen, leed schipbreuk, ofschoon het wrak tot voordeel van den uitgever nog lang daarna drijvende bleef. Doch het haastig geschreven verhaal, waarvan niets anders werd verwacht, dan dat het een paar dollars zou aanbrengen, zeilde, met een gunstigen wind en een verstandigen stuurman aan het roer, regelrecht de publieke gunst binnen en keerde zwaar beladen met een onverwachte lading van goud en roem naar huis terug.

Verbaasder vrouw heeft waarschijnlijk nooit bestaan dan Josephine Bhaer, toen haar scheepje, met alle vlaggen in top, de haven inkwam; de vuurmonden, die vroeger gezwegen hadden, begonnen te donderen, en, wat beter was dan dat alles, menig vriendelijk gelaat zich verheugde met haar, menige vriendelijke hand drukte met een hartelijken gelukwensch de hare. Na dien tijd ging het voor den wind en behoefde zij slechts haar schepen te laden en ze op voordeelige reizen uit te zenden, om ze gevuld met schatten voor allen die haar lief waren en voor wie zij werkte, huiswaarts te zien keeren.

Aan den roem liet zij zich nooit heel veel gelegen liggen, want er is tegenwoordig slechts een zeer klein sprankje vuur noodig om een heelen boel rook te maken, en vermaardheid is geen echte roem. Maar het geld werd dankbaar aangenomen, ofschoon het niet half zooveel was als de edelmoedige wereld wist te vertellen. De eenmaal opgekomen vloed bleef wassen en dreef het huisgezin zachtjes naar een gemakkelijke haven, waar de oudere leden, voor stormen beveiligd, konden uitrusten en de jongeren hun schepen voor de levensreis zeilree konden maken. De wereld zag hun voorspoed aan en belang-

Sluiten