Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had zoo'n haast om hier te komen en mijn lotgevallen te vertellen, dat ik mij niet eens den tijd heb gegund, mij wat op te knappen; al zie ik er ook meer dan ooit als een wilde buffel uit," eindigde hij met een heen en weer schudden van zijn verwilderden zwarten bol, een ruk aan zijn langen baard en een lach, die door de heele

kamer weerklonk.

„Dat mag ik wel; ik heb altijd veel met struikroovers op gehad en je bent er precies een. Mary is nog niet lang hier en was daarom van je uiterlijk en manieren geschrokken. Josie zal niet weten, wien zij ziet, maar Ted zal zijn Dan, niettegenstaande den grooten baard en golvende manen, wel herkennen. Zij zullen allemaal wel gauw hier zijn, om je te verwelkomen; vertel mij dus voor hun komst nog gauw het een en ander omtrent jezelf. Wel, Dan! het is bijna twee jaar geleden, sedert je het laatst hier was! Is het je goed gegaan ï" vroeg mevrouw Bhaer, die met moederlijke belangstelling had zitten luisteren naar zijn verhaal van het leven in Californië, en van den onverwachten goeden uitslag eener zaak, waarin hij voor een klein bedrag aandeelen had

genomen. .

„'t Ging prachtig! Ik geef niet om geld, weet u. Ik heb maar heel weinig noodig om in mijn onderhoud te voorzien, en verdien dat dan nog het liefst onderweg, in plaats van met de zorg voor een zwaren buidel te zijn opgescheept. Ik vind het alleen maar grappig, dat dit buitenkansje juist mij moest treilen, en ben blij, nu iets te kunnen weggeven. Sparen is dwaasheid; ik zal toch nooit oud worden en er gebrek aan krijgen — menschen van mijn slag worden nooit oud," zei Dan, wat een gezicht, alsof zijn fortuin hem benauwde.

„Maar wanneer je, zooals ik hoop, eenmaal trouwt en je ergens vestigt, moet je iets hebben om mee ■ te beginnen, mijn zoon. Wees dus verstandig en zet je geld op rente. Geef niet alles weg, want iedereen is verplicht een appeltje voor den dorst te bewaren, en van anderen te moeten afhangen, zou voor jou ondragelijk zijn," antwoordde mevrouw Bhaer, zoo gewichtig als zij

Sluiten